Servei Psiquiatria i Psicologia Hospital Universitari Dexeus

¿Quins altres T. Psicòtics existeixen?

¿Quins altres T. Psicòtics existeixen? - Esquizofrenia y Trastornos Psicóticos Dexeus

A més de l´Esquizofrènia, existeixen els següents T. Psicòtics:

  1. Trastorn Esquizofreniforme: els símptomes característics són idèntics als de l´Esquizofrènia, però es diferencia d´aquesta en quant a la seva durada, que en aquest trastorn ha de ser d´al menys un mes, però menor de 6 mesos. Resolt l´episodi psicòtic tornen al seu nivell de funcionament anterior.  Si l´alteració persisteix més  de 6 mesos, s´ha de  modificar el diagnòstic a Esquizofrènia.
  2. Trastorn Esquizoafectiu:  aquest concepte s´utilitza per designar a aquells pacients que presenten símptomes característics de l´Esquizofrènia i d´un episodi major de l´estat d´ànim (Depressió Major o Mania).
  3. Trastorn Delirant: on el símptoma predominant és el deliri, que pot ser únic o no. A part de l´impacte del deliri, el funcionament no està molt alterat i el comportamento no és manifestament estrany. Les al.lucinacions, si existeixen, no són importants y estan relacionades amb el tema del  deliri. En funció de la temàtica delirant, el clasificarem en: Tipus Erotomaníac, Tipus de Grandesa, Tipus Celotípic, Tipus Persecutori, Tipus Somàtic, Tipus mixte (quan no predomina cap) o Tipus no especificat (quan no està descrit en els anteriors).
  4.  Trastorn Psicòtic Breu: implica una aparició brusca d´un o més símptomes psicòtics positius: deliris, al.lucinacions, discurs desorganitzat o comportament psicomotor anòmal incloent la catatonia, els quals duraran al menys 1 dia però menys d´1 mes, i l´individu retorna per complert al nivell de funcionament premòrbit. Aquest trastorn no és conseqüència  de cap afecció mèdica, substància o patologia psiquiàtrica.
  5. Trastorn Psicòtic induït per substàncies-medicaments: els símptomes psicòtics apareixen en el contexte de consum de medicaments o substàncias (per exemple cocaïna, cannabis)  o durant el període d´abstinència de les mateixes.
  6. Trastorn  Psicòtic a causa d´una altra afecció mèdica: en aquest cas els símptomes psicòticos apareixen com a conseqüència directa d´una altra afecció mèdica, per exemple una tumoració cerebral.
  7. Trastorn Esquizotípic de la Personalitat: l´anomenem  aquí perquè es considera part de  l´espectre de l´Esquizofrènia, però sense DEIXAR DE SER un Trastorn de la  Personalitat. Es caractetriza per un patró dominant de deficièncis socials e interpersonals que es manifiesta per escasa capacitat per las relacions, així com distorsions cognitives o de la percepció i  un comportament excèntric, que començaa a les primeres etapes de l´edat adulta y està present en diversos contextos. Acostumen a ser etiquetats d´“excèntrics” o “estranys”. Es manifiesta per cinc o més dels següents símptomes: idees de referència, creençes estranyes o pensament màgic, experièncias perceptives inhabituals, pensament i discurso estranys, suspicàcia o desconfiança, afecte inapropiat o limitat, comportament estrany-excèntric-peculiar, absència d´amics íntims  (a part dels familiars), i ansietat social excessiva. Una petita proporció de les persones que el pateixen desenvoluparan una Esquizofrènia o un altre trastorn psicòtic.
  8. Símptomes psicòtics en altres Trastorns Mentals:  els símptomes psicòtics també poden aparèixer en altres patologies psiquiàtriques sense ser una Esquizofrènia o un altre Trastorn Psicòtic; és per exemple el cas de la Depressió Major en la qual poden aparèixer deliris congruents amb l´estat d´ànim (culpa, ruïna, pobresa…) i els Episodis Maníacs del Trastorn Bipolar, amb la presència de deliris de grandesa, místics…,  o en determinats Trastorns de Personalitat com per exemple el Trastorn Límit de Personalitat.

 


Sol·licitar visita per Esquizofrenia y Trastornos Psicóticos

Psicodex

El Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica del Hospital Universitari Quirón Dexeus té 35 anys d'existència. Des dels seus inicis va seguir el model de conjunció que uneix els coneixements de la biologia del Sistema Nerviós –i les seves conseqüències terapèutiques, els psicofàrmacs- i els psicològics, basats en les teories de l'aprenentatge i amb un sòlid fonament científic, sent el seu corol·lari terapèutic la teràpia cognitivoconductual.

Detall de Contacte

Sabino de Arana, 5-19
Consultes Externes Planta 3. Consulta 3.5
08028 - Barcelona
Tel. (+34) 93 205 85 11 Fax (+34) 93 205 85 12
e. psiquiatria@psicodex.com
w. http://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. OK | Més informació

Política de cookies +